Zápis na základnú školu

Prihláška na súkromnú základnú školu

Súkromná Základná škola sa nachádza v Nitre na Párovskej ulici 40, v Starom meste

Podpísaný zákonný zástupca prihlasujem moje dieťa na súkromnú základnú školu. ( zriaďovateľ Montessori Centrum n.o.) v školskom roku 2020/2021

Údaje dieťaťa

Údaje matky

Údaje otca

Doplňujúce údaje