Prihláška do Škôlky

Prihláška na predprimárne vzdelávanie

Súkromná Materská škola Michalská bašta 21, Nové Zámky 94002

Podpísaný zákonný zástupca prihlasujem moje dieťa na predškolské vzdelávanie do predškolského zariadenia Súkromná materská škola Michalská bašta 21, Nové Zámky 94002, ( zriaďovateľ Montessori Centrum č)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosíme doručiť osobne alebo poštou na adresu ,spolu s potvrdením od všeobecného lekára dieťaťa o sposobilosti navštevovať predprimárne vzdelávanie. 

 

Priháška Nové Zámky

Prihláška Trenčín