Mária Montessori

1870
Mária Montessori sa narodila 31. augusta v Chiaravalle, v provinicií Ancona, v Taliansku. Navštevuje chlapčenskú školu v Ríme, so zameraním na vedu a inžinierstvo.

1890
Aj napriek odporu otca si presadila svoje životné želanie - stať sa lekárkou, čo bolo v tom čase „neslýchané“.

1896
V tomto roku sa stáva historicky prvou ženou, ktorá získala univerzitný titul z medicíny, na univerzite v Ríme. Reprezentuje Taliansko na Medzinárodnom kongrese žien v Berlíne, kde výrazne zastáva práva pracujúcich žien, okrem iného porovnateľnú mzdu za porovnateľnú prácu voči mužom, ktorí boli lepšie platení. Študuje spisy francúzskych lekárov Itarda a Seguin, ktorí pracovali s postihnutými deťmi.

1900
Pracuje na psychiatrickej klinike v Ríme. Stretáva sa s riaditeľom ortofrenické školy, ktorá fungovala ako modelová pre výcvik učiteľov detí s poruchami vývoja. Dva roky na tejto modelovej škole experimentuje s rôznymi materiálmi, ktoré stimulujú zmysly. Zaznamenáva úspechy v posilňovaní vývoja takýchto detí až do tej miery, že niektoré dosahujeme porovnateľných výsledkov pri štátnych skúškach, ako deti z bežných škôl.

1907
Otvorenie prvého Domu detí (Casa dei Bambini) na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára v ulici Via dei Marsi 53, vo štvrti San Lorenzo v Ríme.

1909
Organizuje prvý tréningový kurz svojej metódy, pre prvých okolo sto študentov v Ríme a vydáva svoju prvú knihu.

1911
Rezignuje na svoj učiteľský post na Rímskej univerzite a vzdáva sa aj svojej lekárskej praxe. Chce sa plne sústrediť na vzdelávanie. Montessori metóda sa medzitým šíri po svete a prvý Montessori zariadenia pre základné vzdelávanie vznikajú vo Veľkej Británii, Argentíne, Taliansku a Švajčiarsku. Modelové Montessori školy boli založené v Paríži, New Yorku a Bostone.

1916
Dostáva pozvanie od predstaviteľov mesta Barcelony, kam sa sťahuje. Barcelona sa stáva jej domovom až do roku 1936, kedy sa k moci dostávajú jednotky generála Franca.

1920
Prednáša na Univerzite v Amsterdame. Prvýkrát tu opisuje svoju predstavu o stredoškolskom vzdelávaní.

1924
Stretáva sa s Benitom Mussolinim, ktorý sa ujal moci v roku 1922. Po tomto stretnutí dochádza k oficiálnemu uznaniu a šíreniu zakladania Montessori škôl za podpory talianskej vlády.

1929
Mária spolupracuje spoločne s architektmi na vybudovaní modelovej Montessori školy a školiaceho centra pre učiteľov v Ríme. V Helsingor v Dánsku sa koná prvý Medzinárodný Montessori kongres. Spoločne so svojím synom Máriom zriaďuje Medzinárodnú Montessori Asociáciu (Association Montessori Internationale AMI) so sídlom v Berlíne.

1933
Nacisti systematicky likvidujú Montessori hnutia v Nemecku a zatvárajú všetky už fungujúce Montessori školy.

1934
Po konfliktoch s fašistickým režimom v Taliansku dochádza k okamžitej likvidácii hnutia a uzavretie všetkých Montessori zariadení.

 

1936
Kvôli pomerom v Španielsku pod vládou generála Franca je Mária nútená utiecť. Najprv odchádza do Anglicka a neskôr do Holandska, ktoré sa stáva jej domovom. Montessori asociácia (AMI) presúva svoje sídlo do Amsterdamu. V Holandsku je v tejto chvíli prevádzkované dvesto Montessori zariadení.

1939
Odchádza spoločne so svojím synom Máriom do Indie na pozvanie Teozofickej spoločnosti, ktorá v Indii úspešne praktizovala Montessori metódu v boji proti negramotnosti. Máriin zámer bol zotrvať tri mesiace, po dobu jedného tréningového kurzu.

1940
Taliansko vstupuje do druhej svetovej vojny a pripája sa na stranu Nemecka. V júni je Mário zajatý britskou koloniálnou vládou, ako nepriateľský cudzinec a Mária je nútená zdržiavať sa iba na pozemkoch Teozofickej spoločnosti. Mário je prepustený v auguste vďaka rešpektu, ktorý Viceroy prechovával k Márii Montessori a tiež preto, aby oslávil jej 70. narodeniny. Aj cez tento priateľský čin nie je rodine Montessori dovolené vycestovať z Indie až do konca druhej svetovej vojny.

1946
Po skončení druhej svetovej vojny sa Mária vracia spoločne so synom do Európy.

1947
Mária a Mário Montessori zakladajú Montessori Centrum v Londýne. Mária podniká výlet do Talianska, kde sa snaží obnoviť Montessori spoločnosť. Darí sa jej dosiahnuť znovuotvorenie Montessori zariadení. Vracia sa do Indie, kde vedie tréningový Montessori kurz v Adyaru.

1949
Mária Montessori získava prvú nomináciu na Nobelovu cenu za mier. Ďalšie nominácie dostáva v rokoch 1950 a 1951. Definitívne sa vracia do Európy.

1952
Marie Montessori umiera 6. mája v Noordwijku aan Zee, v Holandsku. Je pochovaná na miestnom katolíckom cintoríne.