O nás

Naša Súkromná materská škola sa nachádza v prízemí bytového domu na ulici Halalovka 61/B , na sídlisku Juh v Trenčíne a poskytuje celodennú starostlivosť o deti od 2 rokov. Vzdelávanie prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.

Prevádzka Materskej školy je počas pracovných dní od septembra do júla od 7:00 do 16:30.

(Počas prázdnin v auguste a počas vedľajších školských prázdnin poskytujeme starostlivosť o deti podľa záujmu rodičov. Minimálny počet detí je 15.) 

Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie , každý deň popoludní je predškolská príprava.

Deti majú na výber z bohatej ponuky krúžkovej činnosti ako tenis, korčuľovanie, plávanie,....

Vzdelávanie poskytujeme aj pre predškolákov s odloženou školskou dochádzkou a to pokračujúce povinné predprimárne vzdelávanie ( voľakedy odklad). V takomto prípade treba k žiadosti o prijatie do MŠ dať - potvrdenie od lekára, potvrdenie od CPPPaP a informáciu súhlas.

Príchod dieťaťa do zariadenia je do 8.30. Prípadné meškanie akceptujeme len z vážnych a vopred avizovaných dôvodov. Bez ospravedlnenia nie je dieťa v daný deň po uvedenom čase prijatia. Predškolákom začína prvá aktivita o 8.00 .

Rodič je denne oboznámený prostredníctvom nástenky s témou dňa v konkrétnej skupine (čo sa deti učia, kde pôjdu, pesničky, básničky, učivo anglického jazyka) ako jedálnymkom na celý týždeň. Všetky akcie, zmeny v programe sú s časovým predstihom avizované na nástenke a na našej súkromnej Fb skupine(výlety, exkurzie, karneval, divadlo a i.).

Spätnú väzbu o dieťati môže klient získať denne pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa. V prípade vážnejšieho problému sa môže klient dohodnúť na osobnej konzultácii s konkrétnym zákazníkom. Garantujeme rýchle informovanie klienta o zmenách v individuálnom programe podľa potrieb dieťaťa. Štvrťročne je rodičom posielaná podrobná správa o aktivitách a pokrokoch ich dieťaťa formou mailu.