Školné

  • Základné školné 30€ / mesiac dieťa
  • Poplatok SMŠ 220€ / mesiac dieťa
  • Zľava pre súrodencov 5% zo školného každého dieťaťa
  • Zľava pri platbe vopred na celý rok 10%   
  • Zľava pri platbe vopred na pol rok  5%
  • Individuálne opatrovanie nad rámec vyučovacieho procesu 5€/ každá začatá hodina

 

*Všetky ceny školného sú v € za mesiac vrátane DPH. Ceny sa zobrazujú už po zľave. 

**Na začiatku školského roka sa platí jednorazový poplatok 100 eur. Za tento poplatok sa perie posteľné prádlo, kupujú hygienické a čistiace prostriedky, poháriky na kefky, uteráky a podobne.