Prihláška do Škôlky

Prihláška na predprimárne vzdelávanie

Súkromná Materská škola Michalská bašta 21, Nové Zámky 94002

Podpísaný zákonný zástupca prihlasujem moje dieťa na predprimárne vzdelávanie do predškolského zariadenia Súkromná materská škola Michalská bašta 21, Nové Zámky 94002, ( zriaďovateľ Montessori Centrum n.o.) v školskom roku 2021/2022

Údaje dieťaťa

Údaje matky

Údaje otca

Doplňujúce údaje