Organizácia

Prevádzka Materskej školy je  počas pracovných dní od septembra do júla od 6.00 do 17:00. (Počas prázdnin v auguste a počas vedľajších školských prázdnin poskytujeme starostlivosť o deti podľa záujmu rodičov. Minimálny počet detí je 15.)

Príchod dieťaťa do zariadenia je do 9.00. Prípadné meškanie akceptujeme len z vážnych a vopred avizovaných dôvodov. Bez ospravedlnenia nie je dieťa v daný deň po uvedenom čase prijaté. Predškolákom začína prvá aktivita o 8.30 .

Rodič je denne oboznámený prostredníctvom nástenky s témou dňa v konkrétnej skupine (čo sa deti učia, kde pôjdu, pesničky, básničky, učivo anglického jazyka) a s jedálnym lístkom na celý týždeň. Všetky akcie, akékoľvek zmeny v programe sú s časovým predstihom avizované na nástenke a na našej web stránke v aktualitkách (výlety, exkurzie, karneval, divadlo a i.).

Spätnú väzbu o dieťati môže klient získať denne pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa, v prípade vážnejšieho problému počas vopred dohodnutých konzultácií s konkrétnym zamestnancom. Garantujeme promptné informovanie klienta o akýchkoľvek zmenách v individuálnom programe podľa potrieb dieťaťa.

O nás

Zuzka

Zuzka je mama 2 úžasných báb Lei (9) a Lili (3). Má vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku na UKF v Nitre a je absolventkou Národného montessori kurzu pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a Medzinárodného Montessori manuálu pre deti 0-3 roka. Momentálne pôsobí aj ako asistentka riaditeľky Slovenskej Asociácie Montessori, Soni Bobekovej, a od roku 2016 je aj členkou SAM. Od roku 2009 sa venuje dobrovoľníckej činnosti. Praktické skúsenosti nabrala učením v klasickej materskej škole, vedením Montessori herničiek v Montessori centre a v neposlednom rade pri výchove vlastných detí. Montessori pre ňu nie je len pedagogika, ale životný štýl.